Pro veselou mysl

Jak se k vám vaše děti chovají ?

Jako k Bohu.

A to je jak?

Sotvakdy mě poslechnou, nikdy neudělají nic z toho, co od nich žádám, často se tváří, že vůbec neexistuji, ale když něco potřebují, okamžitě mě volají. 

-----------------------

Ježíš: "Milujte všechny. Bez rozdílu."

Náhodný tazatel: "I když nejsou příjemní?"

Ježíš: "Ano, a i když pokládají velmi hloupé otázky."

-----------------------

Na konci bohoslužby pastor ohlásil: "Příští neděli budeme mít slovo o lži. Abyste se dobře připravili k tématu, přečtěte si prosím předtím 17. kapitolu Markova evangelia ." Po týdnu se také hned na začátku kázání ptá "Tak co, kdo si přečetl 17. kapitolu z Marka?" Většina rukou ve shromáždění se zvedne. "To jsme moc rád" řekne pastor "že dnes bude slovo přesně pro vás. V Markově evangeliu totiž žádná 17. kapitola není!"


Tři kamarádi přišli k nebeské bráně a anděl se jich ptá, co by nejraději slyšeli od svých příbuzných na pohřbu: 

První: "Já bych chtěl slyšet, že jsem byl skvělý doktor a dobrý otec rodiny."

Druhý: "Já bych chtěl slyšet, že jsem byl úžasný manžel a že jsem jako policista zachránil životy mnoha lidí."

Třetí: "Tak to já bych chtěl nejraději slyšet: Podívejte, vždyť on se hýbe!"

------------------------

V církvi někdo vykradl pokladničku. Za několik dní dostal kazatel obálku, ve které bylo 50 korun a lístek se vzkazem: "Ukradl jsem u vás 200 korun. Protože mne trápí svědomí, vracím 50 korun. Pokud budu mít výčitky stále, pošlu další splátku."

------------------------

Přijde pastor na bohoslužbu a postěžuje si svému spolupracovníkovi: "To není možné! V církvi ani noha! Kde jsou všichni? Dokonce ani klávesista nepřišel - kdo bude teď hrát?" .... "Česko s Kanadou!"

-------------------------

Sedí babička na lavičce v parku a modlí se: "Bože, já jsem zase nějak nevyšla s důchodem. Nemohl bys mi poslat, prosím, nějaké peníze?" Okolo jde mladý muž, slyší starou paní, přistoupí k ní a podá jí pětistovku: "Tu máte, babi, něco si kupte a zapomeňte na ty pověry o Bohu!" Když odejde, babička zdvihne oči k nebi a říká: "Děkuji Ti, Bože, ale příště mi je, prosím, pošli po nějakém slušnějším člověku." 

--------------------------

Malý synek kazatele se ptá: "Taťko, všiml jsem si, že se vždycky v neděli ráno před kázáním posadíš na okraj pódia a skloníš hlavu. Co to děláš?"
"Prosím našeho Pána, aby mi dal dobré kázání," vysvětluje otec.
"A proč to tedy neudělá?" 

-------------------------

V křesťanské škole se ptá učitelka dětí:
"Tak děti, dám vám hádanku. Co je to? Skáče to po stromech, je to oranžové a žere to oříšky."
Přihlásí se Venda: "Já bych myslel, že je to veverka, ale jak vás znám paní učitelko, tak to nejspíš zase bude Ježíš Kristus." 

------------------------

Had přemlouvá Evu: "Evo, vezmi si jablko, poznáš rozdíl mezi dobrým a zlým."
Eva: "Nevezmu."
Had: "Vezmi si jablko, budeš jako Bůh."
Eva: "Nevezmu."
Had si odevzdaně povzdechne: "...a nejsou v něm žádné kalorie...."

---------------------

Muž přijíždí k přeplněnému parkovišti před sídlištěm. V dohledu ani jedno volné místo. Začne se tedy modlit: "Bože, prosím, dej mi alespoň jedno volné parkovací místo!" Objíždí kolem a najednou zničeho nic jedno auto vycouvá a odjede. Muž se vítězně zasměje a říká: "Tak Bože, už nemusíš, už jsem si ho našel sám!"

---------------------

Před andělem, který střeží nebeskou bránu se objeví muž. Chvíli se dívají vzájemně do očí a najednou ten muž zmizí. Po chvíli se zase objeví a zase zmizí. Takhle se to opakuje ještě několikrát. Anděl se na toho muže podezíravě dívá a ptá se. "Tak už jste se rozhodl? Chcete dovnitř, nebo ne?" A muž na to rychle odpoví : "No já bych rád, ale nemohl by to říct někdo těm dole na ARU?"

--------------------

Víte proč skutečně zapřel Petr Ježíše? 

Protože mu uzdravil tchýni.

--------------------

Jeden muž, stejně jako každý jiný měsíc, šel k holiči. Začali spolu hovořit o různých věcech...a najednou... hovořili o Bohu.

Holič řekl:" Víte, já nevěřím, že Bůh existuje."

"Proč si to myslíte?" zeptal se klient.

"Je to velmi prosté. Stačí jen vyjít na ulici, abych se přesvědčil, že Bůh není. Kdyby byl Bůh, myslíte, že by bylo tolik nemocných? Existovaly by opuštěné děti? Kdyby Bůh byl, nebylo by bolesti, utrpení... Prostě ... nemůžu si představit Boha, který tohle všechno dovolí.

Klient se zamyslel, chtěl něco říct, ale rezignoval. Nechtěl vyvolat nepotřebnou diskuzi. Když holič dostříhal, klient zaplatil a odešel.

A v tom momentě uviděl na ulici velmi zanedbaného člověka. Vypadalo to, že už dlouho jeho vlasy i vousy neviděly holiče. Byl zpustlý a špinavý.

Tehdy se klient vrátil a řekl: "Víte co? Holiči neexistují!"

"Velmi směšné! Jak to neexistují?" zeptal se holič. "Já jsem jeden z nich!"

"Ne!" odporoval klient. "Holiči neexistují. Kdyby existovali, nebylo by tolik lidí s dlouhými vlasy a vousy, jako je ten člověk na ulici."

"Ale nééé... Holiči existují, to jen lidé nás nehledají. Z vlastní vůle!"

"No právě ..." řekl klient. "Přesně tak. Bůh existuje, to jen lidé ho nehledají. A dělají to z vlastní vůle. Proto je tolik utrpení a bolesti na světě."

---------------------

"Představ si, včera jsem se nemohl celý den odtrhnout od Bible!" 

"To sis už zase při čtení hrál s vteřinovým lepidlem?"

---------------------

Zavolá si Pilát Josefa z Arimatie: Jak si to představuješ nabídnout pro Ježíše svůj hrob??!!

Josef reaguje : Ale,..... vždyť je to jen na tři dny.

---------------------

"Vy se před jídlem nemodlíte?" diví se pastor při návštěvě jedné rodiny. "Ne", odpoví mu děti "naše maminka umí vařit."

--------------------

Budí v neděli ráno manželka manžela: "Vstávej miláčku, jdeme do sboru na bohoslužbu!"

Manžel na to "Můžeš mi uvést jediný důvod, proč bych měl vstát a jít tam?"
"Tak za prvé: přeje si to tvá manželka. Za druhé: rády by tam šly i tvé děti. A za třetí: jsi v tom sboru kazatelem..."

--------------------

Před kostelem sedí mladý muž a listuje v Bibli. Kolem prochází zasloužilý teolog. Mladík najednou propukne v hlasité nadšení: "To je skvělé, úžasné!! Pán Bůh je opravdu mocný a svrchovaný!!! "Muž se ho zeptá: "Prosím tě, co tam čteš, že takhle vyvádíš?" "No, tady čtu, že Hospodin rozdělil moře a Izrael přešel po suchu na druhou stranu !!" "To nesmíš brát tak doslova. To bylo určitě Rákosové moře, jen 30 cm vody a maximálně nějaké to blátíčko." Mladý muž posmutní, ale sklopí hlavu a čte dále. Najednou vybuchne znovu: "To je senzace, super, to je ještě větší bomba !!! Hospodin je úžasný Bůh!!" "Co zase máš, chlapče!?" Mladík odpoví "No, není to skvělé, jestli tam bylo jen 30 cm vody, tak Bůh v nich utopil celé faraonovo vojsko!"

-----------------

Pastor oddával skotský pár přímo v jejich bytě. Po obřadu si ho vzal ženich stranou a pošeptal mu: "Já vám nemohu zaplatit pastore, ale pojďte se mnou do sklepa a já vám ukážu, co se dá provést s plynoměrem, aby vám nic nepočítal."

-----------------

Kráčel Ježíš po zemi, když v tom uzřel plačícího muže. I optal se Ježíš muže, proč pláče. "Oheň mi vzal dům a já teď s rodinou nemám kde žit." "Hle muži, Tvůj dům!" řekl Ježíš a před jejich zraky se objevil nádherný dům. Šel Ježíš dál a spatřil plačící ženu. "Zemřel mi můj maličký syn!", hořekuje žena. I vztáhl Ježíš ruce na dítě a řekl: "Hle ženo, Tvůj syn žije!". Procházel Ježíš dál zemí, když v tom uviděl sedět plačícího mladíka. "Proč pláčeš mladý muži?!", zeptal se ho Ježíš. Mladík k Ježíši zvedl své uplakané oči a odvětil: "Pracuji v českém školství." I usedl Ježíš k chlapci a plakal s ním.

------------------

V pondělí stojí sousedé u zahrádky a povídají si. "Copak, že jste včera nebyl v kostele?"

"Nebyl. Včera jsem spal doma."

--------------------

Zakladatel metodismu John Wesley měl jednou podivný sen. Stál u bran pekla, zaklepal a ptal se, kdo tam je: "Jsou tam katolíci?" Odpověď zněla: "Ano, mnoho". "Anglikáni?" Odpověď zněla: "Ano, mnoho". "Baptisté?" Odpověď zněla: "Ano, mnoho". "I metodisté?" "Ano, také mnoho." Ta poslední odpověď ho zděsila. Pospíchal k nebeské bráně. Tam položil stejné otázky, ale v opačném pořadí: "Jsou zde metodisté?" "Nejsou." "Baptisté?" "Nejsou." "Anglikáni?" "Nejsou." "A katolíci?" "Nejsou." To mu bylo divné, a tak se zvědavě zeptal: "A koho tu vlastně máte?" Dostal jednoduchou odpověď: "Boží děti."

---------------------

Pouští jde poutník, když najednou zpozoruje, že jej pronásleduje lev. Začne utíkat, avšak lev je stále blíž. Když už je těsně u něho, padne na kolena a prosí Boha: "Pane, vnukni tomu lvovi, prosím, křesťanské smýšlení!" Lev okamžitě padne na kolena, sepne packy, vzhlédne k nebi a říká: " Pane, děkuji ti za tento pokrm, který mi tak milosrdně posíláš do cesty..."

----------------------

Ráno po svatbě v Káni Galilejské... Hosté se pomalu probouzejí, většina z nich se drží za hlavu a sténá. Jeden zvláště "unavený" muž prosí: "Já mám takovou žízeň! Přineste někdo vodu..." Ježíš se zvedne, že tedy půjde, když vtom všichni svorně vykřiknou: "NE! Ty, prosím, už ne..."

----------------------

Loď se potápí. Kapitán přijde k cestujícím a říká "Kdo z vás se umí modlit?"
"Já," hrdě se ozve jeden z cestujících.
"To je dobře, protože nám chybí jeden záchranný kruh."

---------------------

Mladý muž klečí na podlaze a modlí se:

"Ježíši, já vím, že jsi velmi trpěl, bičovali tě, korunovali trním, nadávali ti, ukřižovali tě, ale ženatý, ženatý jsi nebyl!"

----------------------

Jeden drsný farmář si koupil kus půdy na samotě v podhůří. Pozemek to byl úplně nedotčený a farmář tam strávil několik měsíců kopáním kamene, zbudoval plot, posekal stromy, vybudoval stáje a malý domek, vykopal studnu, založil pastviny a po dvou letech se mohl pyšnit malou, čistou a výkonnou farmou.
Konečně se k němu přišel podívat pastor z blízké farnosti a nadšeně mu chválil, co všechno on a Bůh dokázali společně učinit.

Farmář odpověděl "No dobře, dobře, ale měl jste vidět pastore, jak to tu vypadalo, když to vedl Bůh sám."

----------------------

Jak nejlépe pobavíš Boha?
Když mu povyprávíš o svých vlastních plánech do budoucna.

-----------------------

Vědec povídá Bohu "Bože, už nejsi potřebný. Věda postoupila tak daleko, že už i my vědci umíme udělat člověka z hlíny."
"Tak to předveď," povídá Bůh.
Vědec začne nabírat ze země hlínu a Bůh na to "Počkej, počkej, ber ze svojí hlíny!"

--------------------

"Ó Adonaj", volá rabín, "náš národ prošel tolika pogromy a genocidou, což nejsou jejich vyvolený národ?"
"Ale ano!" odvětí Bůh.
"A nechtěj si vyvolit zase někoho jinýho?"

--------------------

Jeden pastor byl přímo fanatickým hráčem golfu. Kdykoliv mohl, tak proháněl míčky na hřišti. Jednou v neděli bylo zrovna nádherné, ideální golfové počasí. Slunce na obloze, teplota skvělá, mírný větřík. Pastor řešil vážné dilema, čemu dát přednost. Nakonec zvítězila touha po golfu. Pověřil jednoho ze svých pomocníků, aby se za něj ujal nedělní bohoslužby, nacpal do auta své hole a vyrazil do sousedního města, kde jej nikdo neznal, na golfové hřiště. Z nebe jej pozoroval jeden anděl, kterému právě došla trpělivost a šel upozornit Boha, že tento skutek již vyžaduje potrestání. Bůh přikývl. Pastor zatím dole v nedělním dopoledním slunku na prázdném hřišti vychutnával svoji sportovní vášeň. Právě napřáhl ke drajvu na první jamce. Míček vysokým obloukem zasvištěl vzduchem, dopadl na green a jemně se dokutálel přímo do jamky! Pastor nadskočil neskrývanou radostí. Zato v nebi se anděl udiveně obrátil k Bohu a povídá "Pane, odpusť mi moji troufalost, ale myslel jsem, že jej potrestáš!"
Bůh se jen pousmál a říká "No vždyť. Přemýšlej trochu. Komu o tom může říct....?"

-----------------------

Otázka z nedělní školy: Pokuste se vyjmenovat tři nejznámější biblické ptáky.

Holubice, krkavec a káně galilejská.

------------------------

Babička seděla na pláži, kde si její vnouček ve slunečním klobouku a župánku hrál s kyblíčkem a lopatkou a plácal bábovičky. Najednou se objevila obrovská vlna, která zalila pláž a když vtekla zpět do moře, vzala vnoučka s sebou. Babička padla na kolena a začala se modlit: "Ó Bože, prosím, vrať mi mého vnoučka. Je to tak nevinné stvoření, tak sladký chlapec, tak báječné dítko."

Jako zázrakem se přihnala další velká vlna a zanechala po sobě vnoučka přesně na původním místě, v župánku a s lopatičkou a kyblíčkem. Babička obrátila oči k nebesům, rozhodila rukama a řekla naštvaně: "Měl klobouček...!"

------------------------

Přijde velmi starý manželský pár do nebe a prochází se nádhernou krajinou. Všechno je naprosto úžasné, žena je nadšena a stále opakuje, že se jí o něčem takovém ani nesnilo. Když to všechno vidí muž, zoufale se rozpláče. Žena nechápe. Muž pak spustí rozzlobeně na svoji manželku: "Za to všechno můžeš ty! To je pořád nějaká dieta, cvičení, krémy s UV filtrem, žádný alkohol a cigarety - vždyť jsme tu mohli být už o patnáct let dřív!!!"

----------------------

Jeden muž šel lézt po skalách a zrovna v půlce jednoho náročného úseku mu prasklo lano. Zůstal viset za konečky prstů v naprosto bezvýchodné situaci. Před očima mu proběhl celý život a on v náhlém zoufalství obrátil oči k nebi a zvolal: "Je tam nahoře někdo?"
A seshora zahřměl mocný hlas: "Ano, jsem tady!"

"Kdo jste?"

"Bůh jsem, kdo bych byl."

"Prosím, Bože, pomoz mi."

"Pomohu ti. Pusť se."

"Cože?"

"Věř mi, pusť se a já ti pomohu."

Muž chvilku zoufale koukal na nebe a pak zavolal: "Je tam nahoře ještě někdo???"

-----------------------------------------------------

I řekl Hospodin Noemovi:
"Za šest měsíců na zem sešlu déšť, který bude trvat 40 dní a nocí. Voda zaplaví celou zemi, hory i údolí, a všechno zlé bude zničeno. Chci, abys postavil Archu a zachránil pár zvířat od každého druhu. Tady na ni máš plány."
Šest měsíců uplynulo jako voda. Obloha se zatáhla a začal padat déšť. Noe seděl na dvorku a plakal.
"Proč jsi nepostavil Archu, jak jsem ti přikázal?" zeptal se ho Bůh.
Odpusť mi, Pane," řekl Noe. "Snažil jsem se, seč jsem mohl, ale stalo se tolik věcí. Plány, které jsi mi dal, město neschválilo, a tak jsem musel nechat udělat nové. Pak jsem měl další problémy, protože město tvrdilo, že Archa je nepovolená stavba, takže jsem musel běžet na katastr sehnat si k ní povolení. Lesnická správa požadovala povolení ke kácení stromů, a byl jsem žalován ochranáři zvířat, když jsem se snažil pochytat ta zvířata. Ministerstvo životního prostředí požadovalo vyjádření o ekologických důsledcích záplavy. Vnitro ode mě chtělo předběžné plány šíření vody. Na finančním úřadě zablokovali má aktiva, protože tvrdili, že se snažím vyhnout placení daní tím, že opustím zemi. Úřad práce měl podezření, že ilegálně zaměstnávám Ukrajince, takže jsem musel dokazovat opak. Je mi líto, Pane, ale nemohu Archu dokončit dříve než tak za pět let."

Najednou přestalo pršet, obloha se vyčistila a vysvitlo slunce. Noe se podíval vzhůru a zeptal se: "Pane, znamená toto, že nebudeš ničit náš svět?"
"Správně - úřady to už udělaly za mě."

--------------------------

V jednom skotském městě dal pastor kolovat klobouk, aby tam věřící přispívali sbírkou na kostel. Po nějakém čase se mu klobouk vrátil, samozřejmě prázdný. Pastor obrátil oči k nebi a s vděčností se modlil: "Děkuji Ti, Bože, že mi vrátili alespoň klobouk."

------------------------

Ateista napsal vědeckou práci o Ježíši Kristu a jeden výtisk poslal svému hluboce věřícímu příteli. Po několika týdnech se pyšný autor ptá přítele, co si myslí o jeho práci. "Ze tvé knihy vyplývají dvě skutečnosti," - odpověděl přítel - "za prvé, že Ježíš nikdy nežil a za druhé to, že Ježíš měl bratry".

------------------------

Tomáš sedí bezradně nad domácím úkolem... po nějaké době se ptá otce: "Tati, kdo to byl Hamlet?" Otec vzhlédne od novin a praví "Poslouchej, synku, kdo z nás má dělat úlohu? Vezmi si Bibli a zjisti si to sám!"

-----------------------

Na světě jsou dva druhy lidí. Jedni se ráno probudí a řeknou: "Dobré ráno, Bože!". A pak jsou ti, co se ráno probudí a řeknou "Dobrý Bože, ráno!"

-------------------------

Jeden židovský otec si dělal starosti o svého syna, kterému už zbýval jen jediný rok, aby dosáhl dospělosti, ale měl vážné nedostatky ohledně židovské víry. Aby to otec napravil, poslal svého syna do Izraele, aby se tam blíže seznámil se dědictvím svých otců. O rok později se mladík vrátil domů. "Otče, díky, že jsi mě poslal do země našich otců," řekl syn. "Bylo to nádherné a poučné, ale musím se přiznat, že jsem v Izraeli konvertoval ke křesťanství."

"Oj oj," odpověděl otec, "co jsem to udělal?"

A tak podle tradice otců šel za svým nejlepším přítelem, aby u něj našel radu a útěchu.

"To je zajímavé, že jdeš zrovna za mnou," prohlásil jeho přítel. "Také já jsem poslal svého syna do Izraele a on se mi vrátil jako křesťan."

A tak podle tradice otců navštívili rabbiho.

"To je zajímavé, že jdete zrovna za mnou," prohlásil rabbi. "Také já jsem poslal svého syna do Izraele a on se mi vrátil jako křesťan. Co se to děje s našimi syny? Bratři, tohle musíme přednést před Hospodina," řekl rabbi.

Padli na kolena a začali naříkat a vylévat svá srdce před Všemohoucím. Zatímco se modlili, mraky nad nimi se rozestoupily a mocný hlas řekl: "Zajímavé, že jste přišli zrovna za mnou. Taky jsem poslal svého syna do Izraele...."

--------------------------

Pastor si připravuje kázání, když někdo zaklepe na dveře pracovny. "Dále." Do místnosti vstoupí muž v ošuntělých šatech s kajícným výrazem ve tváři. Za sebou táhne na provaze prase.

"Mohu si s vámi krátce pohovořit?" zeptá se mezi dveřmi. Šokovaný pastor beze slov ukáže na křeslo a muž se do něj bázlivě posadí. Prase mezitím začne prozkoumávat kancelář. Pastor sleduje jedním okem zvíře, druhým podivného příchozího, až nakonec složí ruce na stole a nakloní se dopředu, zvědavý na jeho příběh.

"Co pro vás mohu udělat?" "Moje rodina má hlad," začne vyprávět muž. "Proto jsem ukradl tohle prase. Ale cítím, že jsem zhřešil. Vzal byste si ho, prosím?" "To tedy rozhodně ne," prohlásí kategoricky pastor. "A co s ním tedy mám dělat?" "Vraťte ho zpátky tomu, komu jste ho vzal, pochopitelně!" nabádá jej pastor. "Nabídl jsem mu ho, ale odmítl si ho vzít. Co teď mám dělat?" "V takovém případě," pokračuje pastor, "je v pořádku, aby jste si ho ponechal a nasytil svou rodinu." To je zjevně všechno, co muž potřeboval slyšet. "Velice vám děkuji za pomoc, pane." Opustí kancelář s mnohem lehčím krokem, prase na provaze za ním.

Když se však pastor odpoledne vrátí domů, zjistí, že mu někdo ukradl jeho nejlepšího vepříka.

---------------------------

Chirurg, konstruktér a politik se hádají, jaká je první zmíněná profese v Bibli.

"Myslím, že lékařská profese byla zmíněna jako první," prohlásí chirurg. "Bůh stvořil Evu z Adamova žebra."

"Kdepak, první byla strojařina," opáčí konstruktér. "Jen si představte, co to bylo za práci, stvořit věci z chaosu."

"Ale vůbec ne," triumfuje politik. "Kdo si myslíte, že stvořil chaos?"

---------------------------

Učitelka požádá žáka, aby vyjmenoval desatero přikázání v jakémkoli pořadí. Jeho odpověď?

"Třetí, šesté, první, osmé, čtvrté, páté, deváté, druhé, desáté, sedmé."

--------------------------

Věřím v teorii Velkého třesku. Stalo se to asi takhle: Bůh řekl "budiž světlo" a "třesk!" bylo světlo.