Modlitby za Česko

Hluboce prožíváme, jak moc jsou důležité modlitby každého z nás. A jak je důležité nezapomínat i na modlitby za národ a v něm za vládu a všechny lidi v moci postavené.

Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. 1.Timoteovi 2:1-2

Za naši republiku se modlíme pravidelně. Budeme moc rádi, když se připojte k nám s modlitbou za ochranu České republiky a za problémy, které se naší republiky přímo či nepřímo dotýkají.