O nás

Kdo jsme

Jsme svobodným křesťanským sborem a svým vyznáním patříme mezi evangelikální církve s charismatickým zaměřením. Jsme mezigeneračním společenstvím, které se raduje z toho, že celé rodiny hledají Boha.

Naše společenství vzniklo v průběhu roku 2016. Začali jsme jako maličká skupina nadšenců pro Krista, kteří toužili po něčem hlubším a radostnějším, než jen sedět a vlažně doufat ve skutečný Boží život. Bůh nám takovou příležitost dal a od té doby se naše společenství vyvíjí, narůstá i proměňuje. Někdy rychleji a někdy pomaleji, právě tak jako život, který jsme si zvolili i do svého názvu. 

Podstata našeho společenství je založena na praktické víře, službě potřebným a prohlubování učednictví, ke kterému nás volá Ježíš Kristus. Učíme se poznávat Boha a Ježíše Krista na všech svých cestách, hledáme Jeho vedení i plnost Ducha svatého a snažíme se Ho následovat kamkoli, ať už je to snadné či ne. 

Sloužíme praktickou modlitební službou, službou uzdravení i vysvobození.