Mládež

Mládež LIFE - Cesta pro mě(ny)

Jsme mládežnická komunita 🌱, ve které jsou vítáni všichni mladí lidé bez ohledu na to, zda jsou či nejsou věřící. 😊 Setkáváme se v tuto chvíli nepravidelně - dle možností. Na setkáních rozebíráme různá aktuální a Biblická témata. Těmi se snažíme přiblížit křesťanský pohled na věci, které se nás přímo či nepřímo dotýkají, a také na život s Ježíšem. ❤️ Ten má význam nejen pro dnešní dobu, ale i pro život každého člověka bez rozdílu. Potkáváme se i osobně na různých akcích, které plánujeme podle aktuální situace.

Tak nám napiš nebo se k nám přidej. Jsi vítaný/vítaná.

Spoj se s námi: