Příběh Jitky

03.08.2021

Už vím, kým jsem

Kam až moje paměť sahá byl můj život o hledání toho, kým jsem, kam jdu, proč jsem zde a kam patřím. Až do chvíle, než jsem se setkala s Ježíšem Kristem jsem každý den hledala skutečný smysl svého žití. V mém srdci byla prázdnota, kterou nic a nikdo nedokázal zaplnit. Hledala jsem lásku, přijetí, uspokojení bolavé a zklamané duše.

Během dospívání jsem se se svou bolestí a pocitem nedostatečnosti snažila vypořádat různě. Povyšováním se nad druhé, šaškováním a různými projevy vzpoury, které mi měly pomoci přebít smutek, který ve mně rostl. Brzy jsem ale zjistila, že žádný alkohol, cigarety nebo povrchní vztahy s druhými nenaplní moji potřebu přijetí, ani mi nepomohou najít smysluplnou odpověď na to, kdo doopravdy jsem. Jen jsem zapadala hlouběji do pocitu selhání a viny.

Ve 20 letech pak přišly první úzkosti a deprese, které ještě více prohloubily mé nezodpovězené otázky a mou prázdnotu. Odpovědi jsem začala hledat nejdříve u odborníků - psychiatrů a psychologů, ale marně. Pokračovala jsem tedy dál do míst méně exaktních a našla okultismus, čarodějnictví, konstelace, homeopatii a různé směry ezoterických učení. Všechny slibovaly vyřešení problémů a nalezení sebe sama. Jenže ani tady na mě nečekala žádná uspokojivá odpověď, která by zaplnila moji hlubokou a narůstající vnitřní bolest. Jen mě vedly k většímu zaměření na sebe, a to veškerou bolest a úzkosti jen zhoršovalo. Mé vztahy se staly velmi povrchními a duše tak bolavá a otupělá, že jsem už nebyla schopná dát ani přijmout nějakou hlubší formu lásky. Chtěla jsem být dokonalá ve všech rolích, které jsem přijala - dokonalá žena, dcera, manželka, matka, ale neschopnost přijmout sama sebe a pocit vlastního selhání mi to nedovolil.

Svou veškerou sílu jsem postupně vyčerpala a v roce 2016 se ocitla na nejhlubším dně v mém životě. Mé tělo i duše byly tak zraněné, že jsem nebyla schopna normálního života bez lékařské pomoci. Na začátku roku 2017 jsem byla pozvána do Křesťanského společenství Život. Chtěla jsem jen udělat radost své sestře, která mě k takové návštěvě dlouho přemlouvala. Nakonec jsem tedy bez jakéhokoliv očekávání pozvání přijala a ke svému překvapení jsem uprostřed setkání prožila obrovský Boží dotek. Slovo, které jsem tehdy uslyšela mluvilo přímo ke mně, hltala jsem každou větu, úplně se mi otevřely oči a já se najednou probudila z hrozného snu plného lží do Boží pravdy. Pravdy o tom, že jsem Bohem přijatá, chtěná a milovaná. Že si nemusím svoje přijetí odpracovat ani zasloužit. Že ho můžu jen přijmout - jako dar. Téměř okamžitě jsem Ježíši Kristu otevřela své srdce a odevzdala Mu celý svůj život. Najednou jsem toužila Ježíše poznat a mít s Ním osobní vztah. Postupně jsem víc a víc poznávala, že Bůh má od začátku plán pro můj život a na mně je ho poznávat a objevovat.

Od chvíle, kdy jsem se setkala s Kristem prostě vím, kým jsem, vím, kam jdu, proč jsem tady, komu a kam patřím. Mé dříve prázdné srdce je zaplněné Boží láskou a díky Ježíši Kristu jsem schopná cítit, prožívat a také dát druhým opravdovou lásku. Před lety jsem tomu nerozuměla, ale dnes už vím, že žádná nabídka světa nedokázala a nedokáže zaplnit místo, které v našem srdci patří Bohu, našemu Stvořiteli. Bůh mi přinesl do života pokoj, radost a uspokojení, které nejsou závislé na žádné okolnosti, ani na žádném člověku kolem mě.

Během let, kterými procházím s Ježíšem, jsem našla mnoho odpovědí na dřívější otázky. Některé stále hledám, ale život je o objevování. Učím se využívat potenciál, který ve mně Bůh stvořil a přinášet ho druhým. Je to dobrodružství, mnohdy nesnadné i nepohodlné. Přelézám překážky a učím se vytrvalosti. Ale stále prožívám obrovskou a nepopsatelnou vděčnost i hluboké naplnění. Vím, že Bohu na mně záleží, je stále se mnou a má vždy řešení, které vede k dobrému. Můžu se na Něj ve všem spolehnout. Už vím, kým jsem a kým je Bůh - můj starostlivý a milující nebeský Otec.

V současné době sloužím dětem a dorostu v našem Křesťanském společenství Život a snažím se jim pomoci najít jejich hodnotu i Boží plán pro jejich život, aby mohli svoji cestu s Bohem najít co nejdříve a začít tak svoje radostné objevování.