JEŽÍŠ je odpověď

Křesťanské společenství ŽIVOT

Věřit v Boha pro nás znamená spolehnout se na lásku nebeského Otce, osobní záchranu skrze dílo Ježíše Krista a přítomnost a jednání Ducha svatého. Tato důvěra v člověku působí víru, lásku a naději. A na těchto základech je postaven i náš život. Nehledáme tradice ani náboženství, stavíme svoje poznání na Biblické pravdě a svoji víru používáme mnoha způsoby v praxi. 

Jsme otevřeným společenstvím pro všechny generace hledajících. Přijďte mezi nás :)

Křesťanství není ani zdaleka o tom, stát se lepším člověkem. Ve skutečnosti je o tom, setkat se skrze Ježíše Krista s živým Bohem a v Něm zůstávat. Pokud v Bohu zůstáváme, stáváme se pak nevyhnutelně i proměněnými lidmi.